menu
Terug naar resultaten

Jeugdteam Leiden

Met welke vraag komen jongeren bij de organisatie?

Ondersteuning bij vragen over opvoeden en opgroeien,
Doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp

 

Bij welke problematiek wordt de organisatie ingeschakeld?

Een Jeugd- en Gezinsteam (afgekort JGt) is een team van ambulant jeugdhulpverleners dat ouders en jeugdigen helpt bij het opvoeden en opgroeien. Denk hierbij aan maatschappelijk werkers, psychologen, mensen met ervaring in de zorg voor verstandelijk beperkten en met de jeugdhulpverlening. Meestal werkt een JGt vanuit een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Een school kan bij het JGt terecht voor advies en consultatie. De JGt’s geven ambulante hulp. Ze zijn door de gemeenten gemandateerd om waar nodig specialistische hulp in te zetten, indien gewenst via een PGB (persoonsgebonden budget).
 

Zijn er specifieke eisen voor een aanmelding?

De vraag heeft te maken met jeugd- of opvoedproblematiek
Jeugdhulp, JGT, Jeugd- en gezinsteam, opvoeden, opgroeien, hulpverlening, psychische problemen
 
  • Jeugd en Gezinsteams (18 min)
  • Leiden
  • 4 - 18 jaar
Jeugdteam Leiden

Contactpersoon

Leiden heeft per school een andere contactpersoon. De contactpersonen per wijk zijn te vinden op de

Contactgegevens

https://www.jeugdteamsleidseregio.nl/contact/gemeente-leiden/
Kloppen deze gegevens niet?
wijziging doorgeven

Deel deze organisatie
e-mail deze gegevens