menu
Terug naar resultaten

Stichting Urgente Noden

Met welke vraag komen jongeren bij de organisatie?

In gemeenten waar een SUN-noodhulpbureau gevestigd is kunnen jongeren via de dienst- of hulpverlening aanvragen indienen als zij in financiële nood verkeren. Onze noodhulp is een gift en kan op uiteenlopende terreinen voorkomen: huisinrichting, studiespullen, voedsel, kleding, medische zaken, een fiets, enz. Belangrijk is dat de hulp- of dienstverlener uiteen zet waarom de betreffende jongere in aanmerking zou willen komen voor noodhulp.

Bij welke problematiek wordt de organisatie ingeschakeld?

Problematiek op het gebied van urgente noden die ontstaan zijn door financiële problemen.

Zijn er specifieke eisen voor een aanmelding?

Aanmelding dient te geschieden door een professional vanuit de dienst of hulpverlening, in de aanvraag dient omschreven te worden waarom een gift wordt aangevraagd voor betreffende jongere en op welke wijze de gift zal bijdragen aan verandering in zijn/ haar situatie. Op de website van SUN Nederland www.sunnederland.nl staat een overzichtskaart van welke gemeenten in Nederland meedoen en een SUN-noodhulpbureau hebben.
Urgente noden, noodhulp, noodhulpbureau, armoede, schulden
  • Financiën
  • 4 - 27 jaar
Stichting Urgente Noden

Contactpersoon

Algemeen e-mail adres

Contactgegevens

info@sunnederland.nl
Kloppen deze gegevens niet?
wijziging doorgeven

Deel deze organisatie
e-mail deze gegevens