menu
Terug naar resultaten

Jongerenteam, W&I, gemeente Leiden (voormalig project JAS)

Met welke vraag komen jongeren bij de organisatie?

Met vragen over het onderwijs (MBO), over de verschillende richtingen, de beroepen waarvoor opgeleid worden. Ook over de soort opdrachten die gedaan worden op het MBO, de manier van lesgeven, de wijze van aanmelden bij het MBO, de toelatingsvoorwaarden en de intakegesprekken. En alle vragen over Nederlandse taal en rekenen (en andere vakken).

Bij welke problematiek wordt de organisatie ingeschakeld?

Voor jongeren die willen instromen in het MBO, voor jongeren die onvoldoende kennis en vaardigheden hebben om succesvol te kunnen instromen in het MBO, voor jongeren waarvan verwacht wordt dat ze uitvallen uit het MBO zonder deze voorbereiding, voor jongeren die zijn uitgevallen uit het MBO en opnieuw kunnen instromen (na deze voorbereiding).

Zijn er specifieke eisen voor een aanmelding?

Klant zijn van project JA of Project JAS
Voorbereiden op het MBO, voortijdige schoolverlaters, werken aan je toekomst, preMbo
  • Taalles / taalonderwijs mensen met migratie achtergrond
  • Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude
  • 18 - 27 jaar
Jongerenteam, W&I, gemeente Leiden (voormalig project JAS)

Contactpersoon

Thirza Zellerer (scholingsadviseur)

Contactgegevens

06-1888 9967
t.zellerer@leiden.nl
Kloppen deze gegevens niet?
wijziging doorgeven

Deel deze organisatie
e-mail deze gegevens