menu
Terug naar resultaten

School's cool (JES Rijnland)

Met welke vraag komen jongeren bij de organisatie?

* Emotioneel - lekker in je vel zitten en vertrouwen hebben in wie jij bent en wat jij kunt; * Academisch - betere schoolprestaties (objectief & subjectief) en grotere motivatie; * Sociaal - breder sociaal netwerk, goede relatie met ouders en leeftijdsgenoten; *Cultureel - nieuwe sociale vaardigheden, bredere horizon (letterlijk & figuurlijk).

Bij welke problematiek wordt de organisatie ingeschakeld?

School's cool wordt preventief ingezet. Wij spreken om die reden niet over problematiek, maar over leerlingen die door hun leefomgeving een vergrote kans hebben op schooluitval of op het onbenut laten van hun talenten en capaciteiten. Denk hierbij aan leerlingen die opgroeien in een gezin met een lage sociaaleconomische status, vanuit huis weinig ondersteuning krijgen of ouders hebben met een recente migratie- of vluchtgeschiedenis. Risico op/of het signaleren van achterstand in de (taal)ontwikkeling, opvoedvraagstukken.

Zijn er specifieke eisen voor een aanmelding?

We hebben naast de leeftijdsgrens geen harde eisen voor de aanmelding. Wel willen wij dat de leerlingen zelf de motivatie hebben om deel te nemen aan een coachingstraject bij School's cool. Dit houdt in dat wij voor de start in gesprek gaan over de verwachtingen van de leerling! Profiel van de leerlingen die deelnemen aan School's cool: * De leerling heeft door omgevingsfactoren of door de persoonlijke aard en eigenschappen een verhoogde kans op onbegrip op school, afstromen naar een lager niveau, verzuim of schooluitval; * De leerling krijgt vanuit huis onvoldoende steun en heeft geen toereikend netwerk; * De leerling staat voor een breekpunt in zijn/ haar schoolloopbaan; * De leerling presteert onder zijn/ haar niveau; * De leerling heeft een binding met school en de wil om (weer) naar school te gaan. * De leerling is intrinsiek gemotiveerd voor begeleiding; N.B. School's cool is een preventief, aanvullend en verrijkend programma. De vrijwillige coach is niet toegerust om te werken met jongeren die te maken hebben met psychiatrische problematiek of criminaliteit. Ook zetten wij School's cool niet in bij langdurig verzuim.

 
Coachen, leerlingen, Jongeren, talenten, motivatie
  • Begeleiding op onderwijs
  • Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude
  • 10 - 18 jaar
School's cool (JES Rijnland)

Contactpersoon

Zeynep Uslu

Contactgegevens

06-41528488
z.uslu@jesrijnland.nl

Contactpersoon

Anna van Damme

Contactgegevens

06-41528579
a.vandamme@jesrijnland.nl
Kloppen deze gegevens niet?
wijziging doorgeven

Deel deze organisatie
e-mail deze gegevens