menu
Terug naar resultaten

Het Palmhuis (onderdeel van De Jutters)

Met welke vraag komen jongeren bij de organisatie?

Voorkomen recidive, afglijden richting criminaliteit voorkomen, behandeling systeemproblematiek, schoolgang herstellen, begeleiding naar werk, school, dagbesteding, wonen

Bij welke problematiek wordt de organisatie ingeschakeld?

Afdeling Palmhuis is een behandelcentrum dat (hoog) specialistische GGZ biedt, voor jongeren met complexe psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen. Er zijn vestigingen in Den Haag, Leiden en Gouda. Afdeling Palmhuis behandelt jongeren die gemakkelijk tussen wal en schip kunnen vallen; meervoudige psychiatrische problematiek, gebrekkige motivatie, een justitieel kader, een licht verstandelijke beperking zijn geen contra-indicaties.

Afdeling Palmhuis richt zich op multidisciplinaire behandeling en diagnostiek van jongeren tussen 12 en 22 jaar. Behandeling en diagnostiek richt zich op uiteenlopende psychiatrische diagnoses en eventuele gedragsproblemen. Vaak speelt er een combinatie van problemen op het gebied van o.a. hechting, trauma, impulscontrole, persoonlijkheidsontwikkeling, angst, middelengebruik. Daarnaast is de gezinssituatie vaak instabiel en complex.

Veelal zijn jongeren in aanraking gekomen met politie of Justitie als gevolg van delinquente gedragingen en/of schoolverzuim (overtreding van de leerplichtwet). Eerdere hulpverleningstrajecten boden onvoldoende soelaas.

Zijn er specifieke eisen voor een aanmelding?

je problemen hebt van psychische of lichamelijke aard, verslaving of een combinatie daarvan
(complexe) Gedragsproblematiek, criminaliteit/ (dreigend) delictgedrag, systeemproblematiek, verslaving, justitie, schoolverzuim, trauma, gedwongen hulpverlening, outreachend, laagdrempelig, zorgmijders, SGGZ
  • Begeleiding (naar) werk
  • Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude
  • 12 - 26 jaar
Het Palmhuis (onderdeel van De Jutters)

Contactpersoon

Gerjanne Ouwehand

Contactgegevens

06-24826344
g.ouwehand@youz.nl
Kloppen deze gegevens niet?
wijziging doorgeven

Deel deze organisatie
e-mail deze gegevens