menu

Waarom de sociale kaart?

De sociale kaart Holland Rijnland is gemaakt door het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland en Ons Platform, een samenwerking tussen 20 onderwijsinstellingen in Holland Rijnland. De Sociale Kaart Holland Rijnland heeft als doel jongeren verder te helpen door professionals snel met elkaar in contact te brengen.
Het viel ons namelijk op dat elke organisatie en professional een eigen ‘kaart’ en netwerk heeft van het aanbod voor jongeren. We merkten  dat het lastig is het overzicht te houden van al het aanbod en het soms lang duurt voordat de juiste contactpersoon gevonden is.

Met de sociale kaart willen we het aanbod voor jongeren in de regio Holland Rijnland transparant en zichtbaar maken. Hierbij vinden we het belangrijk dat:

  • We samen de informatie actueel houden
  • De sociale kaart makkelijk te gebruiken is
  • De vraag van de jongere centraal staat
  • We informatie met elkaar delen

De sociale kaart is speciaal gemaakt voor mensen die werken in of rond het onderwijs, maar is zeker ook te gebruiken door andere professionals die werken met jongeren tussen de 12 en 27 in de 13 gemeenten van Holland Rijnland.

Het RBL probeert de site correct en actueel te houden en checkt globaal nieuwe aanmeldingen. Desondanks is het RBL niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de organisaties die op de site vermeld staan.